Easy Driver - Pargas bästa bilskola

Pargas personal: Kyösti, Petri och Petteri.
Vårt kontor betjänas av ett nummer: 010 3211 620.


VÄLKOMMEN TILL EASY DRIVER !
NY SVENSK KURS PÅ DISTANS

13.10/27.10.
KL. 17:00


RISKSKOLNINGEN PÅ SVENSKA PÅ DISTANS


6.10./20.10
KL. 17:00
Lastbil och busskurs på Easy nu till ännu lägre priser!

Distansundervisning till följande kurser

C1 &C1E

CE försnabbad (yrkesbehörighet som grund 5h)

C skolning

Delta i teoriundervisning på distans, fast från din hemsoffa!

Virtuell distansskolning är möjlig även för tunga transporters kurser C1, C, C1E, CE

På distans kan du även utföra trafikens grunder EAS- teoritimmarna samt riskskolningens teoritimmar, på en dag! I vår läserordning kan du hitta alla inkommande kurser.

När vi har fått din anmälan, får du information om deltagandet i kurserna.

NEW! B-class courses also in English

Easy Driver offers now teaching also in English.

Online theory lessons in English

- Basics of Traffic

– Risk management

Kurserna:

Grunderna i trafiken, EAS-kursen är ägnad för elever som tar sitt första körkort ( t.ex AM 120/moped, AM121/ mopobil, B/personbil, A1/ lätt motorcykel).

Du bör anmäla dig till EAS- kursen även om du från tidigare har något körkort, genom att anmäla dig till denna kurs kommer du igång med  bilskolan (moped, mopobil, kevari, personbil)

Riskskolningen : du kan anmäla dig om du redan har ett körkort (fått innan 1.7.2018) men inte ännu utfört andra skedet. Du bör utföra riskskolningen för att behålla körrätten, tillfälliga körkortet är i kraft i 2 år , dvs inom denna tid skall skolningen utföras och intyget tilldelas Ajovarma. Riskskolningen bör utföras också om du har gjort övningsskedet enligt gamla lagen, men inte fördjupande skedet

Riskskolningen är också ägnad åför dem som n utar B- personbilskortet. Om du börjat bilskolan innan lagändringen, bör du utföra riskskolningen för körprovet. Enligt nya lagen skall riskskolningen vara utförd redan innan körprovet.

Även de som kör med undervisningstillstånd bör utföra riskskolningen innan körprovet! Fråga mera från bilskolan!

I Pargas betjänas du av Petri och Kyösti. Välkommen!


Deltagandet i virtuella timmarna är enkelt, närsom vissa grundelement är i skick

Med dator:

- Datorn bör ha mikrofon och kamera, som webbläsare används Chrome

Med telefon:
- När du deltar med telefon eller pad , har webbläsaren ingen betydelse. Se till att du har tillräckligt med batteri, tillgång till laddare och ”stör inte” funktionen aktiverad under lektionen.

Testa funktionen i testklassen

I testklassen ordnas ingen skolning, och de näe endast ägnad för testning. Om du kommer in, får kameran och mikrofonen på, är allt i skick och du är klar för riktiga lektioner. Linken till riktiga lektioner får du efter att du anmälat dig.


ã