Harjoitteluvaihe autokoulussa

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoittelua sekä palautejakso autokoulussa, johon kuuluu tunti teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta.

Harjoitteluvaihe opetuslupaoppilaille

Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen opetusluvalla antavalla pitää olla liikenneopettajalupa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opetusluvalla ajokortin suorittaneiden tulee suorittaa harjoitteluvaihe autokoulussa.


 

Harjoitteluvaiheen palautejakso

Palautejakson tavoitteena on kartoittaa kuinka kuljettajantutkinnossa ja perusvaiheessa olleet vaikeat asiat ovat taitojen karttuessa kohentuneet. Vertailussa voidaan käyttää opetuskorttia, tutkintopalautetta sekä oppilaalta saatua tieto siitä, mikä on osoittautunut vaikeaksi. Harjoitteluvaihe alkaa heti hyväksytyn kuljettajantutkinnon jälkeen. Harjoitteluvaiheen aikana kuljettaja pitää oppimispäiväkirjaa.

Harjoitteluvaiheen alussa, noin 1-3kk kuljettajatutkinnon suorittamisesta oppilaan tulisi osallistua palauttavan ajon kurssille. Palauttava-ajo pyritään sopimaan heti hyväksytyn ajokokeen jälkeen n. 1kk päähän ajokokeesta, vaikka lain mukaan harjoitteluvaihe voi kestää 24 kk.

Harjoitteluvaiheen jälkeinen syventävä vaihe tulee olla suoritettuna ennen kuin lyhytaikainen ajokortti vanhentuu, eli viimeistään 24kk kuljettajatutkinnon suorittamisen jälkeen.

easy_bmw

 


Harjoitteluvaihe koostuu:

  • Itsenäisestä opiskelusta
  • B20-teoriatunnista
  • Palautejaksosta, eli
    • Yksilöajo
    • Ryhmäajotunti

 

kuva0047

Muistilista harjoitteluvaiheen palautejakson suorittamiseen

1. Ilmoittaudu palautejakson kurssille ajoissa.

Harjoitteluvaiheen palautusjakso kannattaa sopia heti perusvaiheen kuljettajatutkinnon jälkeen. Kurssille voit ilmoittautua autokoulussa tai suoraan verkossa. Katso ilmoittautumistiedot paikkakuntakohtaisilta sivuilta.

2. Teoriatunnin sekä ajotunnin suorittaminen.

Palautejakso suoritetaan yleisesti 2-3 päivän aikana. Ryhmäajo toteutetaan 2-4 oppilaan ryhmissä, joten autokoululla saattaa mennä useampi tunti.

3. Todistus harjoitteluvaiheen suorittamisesta

Harjoitteluvaiheen palautejakson suorituksesta jää tieto autokoululle syventävää vaihetta varten. Tarvittaessa saat suorituksesta myös todistuksen.

Huomioi kuitenkin, että harjoitteluvaiheen suorittaminen ei vielä tee kortistasi pitkäaikaista. Harjoitteluvaiheen lisäksi tulee vielä suorittaa syventävä vaihe ennen lyhytaikaisen ajokortin umpeutumista, eli 24 kk kuluessa kuljettajatutkinnon suorittamisesta.

 

 

ã

ã